CFI eLearning System

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip LoginSkip My Courses

My Courses

[[enrol]]
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Tin tức chung

me
MOS 2013
by Phạm văn Hùng - Tuesday, 21 May 2019, 05:24 PM
 
-------- MS Word 2013 SEction ----------
Link tải tài liệu học MOS MS Word 2013
Link tải các file dữ liệu mẫu kèm theo sách:
Bài tập ôn tập Circle Back 1

Link tải bài TEST

Code GMetrix mới: 05355-P1M30S528-05512

Bài tập ôn tập Circle back 2


------- MS Excel 2013 Section --------


Link tải tài liệu học EXCEL 2013
File dữ liệu mẫu

me
Tài liệu PP2013
by Phạm văn Hùng - Saturday, 30 March 2019, 08:24 AM
 
Tải bài giảng MOS Powerpoint 2013

Bài tập mẫu MOS PP2013 P1

Bài tập mẫu MOS PP2013 P2

Bài tập mẫu MOS PP2013 P3