CFI eLearning System

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Tin tức chung

Hung
MOS Word 2016
by Phạm văn Hùng - Friday, 26 June 2020, 08:17 AM
 
Tải tài liệu MOS Word 2016
Tải các Project
Tải bài tập Break
Tải bài tập Hyphen
Tải bài tập Header & Footer
Tải hướng dẫn Style Numbering

Hung
MOS Excel 2016
by Phạm văn Hùng - Monday, 22 June 2020, 07:35 PM
 
Tài liệu Lý thuyết MOS Excel 2016

file mau Data Group

Hung
HỌC TRỰC TUYẾN
by Phạm văn Hùng - Wednesday, 11 March 2020, 12:02 PM
 
HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN
Thông báo

Hiện nay nhà trường đã mở cổng học trực tuyến 24/24
Học sinh sinh viên sử dụng Tài khoản đã được giáo viên cung cấp để đăng nhập tải các tài liệu lý thuyết và làm các bài tập kiểm tra theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn

Skip My Courses

My Courses

[[enrol]]