CFI eLearning System

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip LoginSkip My Courses

My Courses

[[enrol]]
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Tin tức chung

me
ĐỀ THI CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
by Phạm văn Hùng - Saturday, 5 October 2019, 03:37 PM
 
PHẦN CƠ BẢN:

PHẦN NÂNG CAO
me
Tin học Văn Phòng Nâng cao
by Phạm văn Hùng - Monday, 16 September 2019, 10:19 PM
 
1. MS Word 2013
bài tập minh họa B3

Tải đề Thực hành 1 tại đây

Bộ đề luyện thi chuẩn CNTT nâng cao

2. MS Excel 2013

3. EXCEL TRAINING PROGRAM FOR BUSINESS
Tải bộ đề Excel for VIN
me
Chuẩn CNTT Cơ bản
by Phạm văn Hùng - Thursday, 15 August 2019, 11:33 AM
 
Phần Lý Thuyết


Phần Bài Tập
Tai khoan dang nhap lop CB15

me
MOS 2013
by Phạm văn Hùng - Saturday, 25 May 2019, 05:37 PM
 
-------- MS Word 2013 SEction ----------
Link tải tài liệu học MOS MS Word 2013
Link tải các file dữ liệu mẫu kèm theo sách:
Bài tập ôn tập Circle Back 1

Link tải bài TEST 1
Link tải bài TEST 2

Code GMetrix mới: 05355-P1M30S528-05512

Bài tập ôn tập Circle back 2


------- MS Excel 2013 Section --------


Link tải tài liệu học EXCEL 2013
File dữ liệu mẫu