CFI eLearning System

You are not logged in. (Login)

Bỏ qua Trình đơn chínhBỏ qua LoginBỏ qua My Courses

My Courses

[[enrol]]
Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến

(cách đây 5 phút)
None

Tin tức chung

me
Microsoft Official Academic Course Microsoft excel 2013
của Phạm văn Hùng - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2018, 04:48 PM
 
me
Tin học ứng dụng trong kinh doanh ngày 11/9
của Phạm văn Hùng - Thứ hai, 10 Tháng chín 2018, 03:29 PM
 
Bài 2: Sắp xếp và trích lọc dữ liệu

Mục tiêu:

Giới thiệu về tổ chức cơ sở dữ liệu trên bảng tính
Một số hàm liên quan đến cơ sở dữ liệu

Nội dung:

Sắp xếp và trích lọc
Kiểm tra dữ liệu nhập
Các hàm liên quan đến cơ sở dữ liệu

me
Tin học ứng dụng trong kinh doanh 22/8/2018
của Phạm văn Hùng - Thứ hai, 27 Tháng tám 2018, 01:26 PM
 
Bài 1: Tổng hợp và Phân tích dữ liệu
Mục tiêu:
Giới thiệu cách tổng hợp và phân tích dữ liệu

Nội dung:

Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
Báo cáo tổng hợp nhóm (Subtotal)
Hợp nhất dữ liệu (Consolidate)
Phân tích bảng 2 chiều (Data Table)
Phân tích dữ liệu đa chiều (Pivot Table, Pivot Chart)

1. Tải tóm lược Pivot Table tại đây, sau đó dịch và tìm hiểu về Pivot table