Trang cfi-elearning.edu.vn là hệ thống LMS hỗ trợ giáo viên và học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm dạy và học trực tuyến, hệ thống bao gồm nhiều khoá học trực tuyến của các ngành:

 1. Công nghệ Thông tin
 2. Công nghệ Thực phẩm
 3. Kinh tế - Du lịch
 4. Tài chính - Kế toán

  Tin tức chung

  Thông báo: V/v đăng ký sử dụng trang elearning

  Bởi Hung Pham -

  Bắt đầu từ ngày 20/05/2021 Admin sẽ nhận đăng ký cho tất cả các giáo viên trường có nhu cầu triển khai dạy trực tuyến trên trang cfi-elearning.edu.vn, để đăng ký xin vui lòng email đến hungcfi@gmail.com, nội dung bao gồm:

  1. Tên mô đun giảng dạy, số chương bài
  2. Danh sách học sinh sinh viên của lớp dạy