CFI eLearning System

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip LoginSkip My Courses

My Courses

[[enrol]]
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Tin tức chung

me
Tin học Văn Phòng Nâng cao
by Phạm văn Hùng - Friday, 23 August 2019, 08:09 AM
 
me
Chuẩn CNTT Cơ bản
by Phạm văn Hùng - Thursday, 15 August 2019, 11:33 AM
 
Phần Lý Thuyết


Phần Bài Tập
Tai khoan dang nhap lop CB15

me
MOS 2013
by Phạm văn Hùng - Saturday, 25 May 2019, 05:37 PM
 
-------- MS Word 2013 SEction ----------
Link tải tài liệu học MOS MS Word 2013
Link tải các file dữ liệu mẫu kèm theo sách:
Bài tập ôn tập Circle Back 1

Link tải bài TEST 1
Link tải bài TEST 2

Code GMetrix mới: 05355-P1M30S528-05512

Bài tập ôn tập Circle back 2


------- MS Excel 2013 Section --------


Link tải tài liệu học EXCEL 2013
File dữ liệu mẫu