CFI eLearning System

You are not logged in. (Login)

Bỏ qua Trình đơn chínhBỏ qua LoginBỏ qua My Courses

My Courses

[[enrol]]
Bỏ qua Thành viên trực tuyến

Thành viên trực tuyến

(cách đây 5 phút)
None

Tin tức chung

me
Tài liệu PP2013
của Phạm văn Hùng - Thứ năm, 21 Tháng ba 2019, 05:33 PM
 
Tải bài giảng MOS Powerpoint 2013

Bài tập mẫu MOS PP2013 P1

Bài Test 2 Gmetrix PPT
Bài Test 3 Gmetrix PPT

me
MOS 2013
của Phạm văn Hùng - Thứ bảy, 16 Tháng ba 2019, 01:48 PM
 
Link tải tài liệu học MOS MS Word 2013
Link tải bài TEST
Link tải tài liệu học EXCEL 2013

Link L5

Link L7


Link L9
Link L10
Link L11
Link L12
Link L13