Khoa Khoa học cơ bản
Khoá học 
SoftWare EngineerningThông tin
Đường lối Đảng CSVN
Nguyên Lý Mác Lê Nin 2
Nguyên Lý Mác Lê Nin 1
Anh văn 1Thông tin
Tin học ứng dụng TCNH
Tin học ứng dụng BThông tin
Tin học ứng dụng kinh doanhThông tin
Xac Suat Thong Ke toan hoc
Toán cao cấp
Tin học đại cươngThông tin