Tin tức chung

Thông báo: V/v đăng ký sử dụng trang elearning

Thông báo: V/v đăng ký sử dụng trang elearning

by Hung Pham -
Number of replies: 0

Bắt đầu từ ngày 20/05/2021 Admin sẽ nhận đăng ký cho tất cả các giáo viên trường có nhu cầu triển khai dạy trực tuyến trên trang cfi-elearning.edu.vn, để đăng ký xin vui lòng email đến hungcfi@gmail.com, nội dung bao gồm:

  1. Tên mô đun giảng dạy, số chương bài
  2. Danh sách học sinh sinh viên của lớp dạy