meo
Đề cương ôn tập Tin học ứng dụng trong Kinh Doanh
của Phạm văn Hùng - Chủ nhật, 26 Tháng mười một 2017, 04:14 PM
 
1. Tải Đề Cương
4. Bài tập Dự án đầu tư
Đề thi hết môn 90 phút: gồm 3 bài tập về phần hàm tài chính và 1 bài tập thuộc phần 4 hoặc phần 5