me
Tin học Văn Phòng Nâng cao
by Phạm văn Hùng - Monday, 16 September 2019, 10:19 PM
 
1. MS Word 2013
bài tập minh họa B3

Tải đề Thực hành 1 tại đây

Bộ đề luyện thi chuẩn CNTT nâng cao

2. MS Excel 2013

3. EXCEL TRAINING PROGRAM FOR BUSINESS
Tải bộ đề Excel for VIN