Hung
HỌC TRỰC TUYẾN
by Phạm văn Hùng - Wednesday, 11 March 2020, 12:02 PM
 
HỆ THỐNG HỌC TRỰC TUYẾN
Thông báo

Hiện nay nhà trường đã mở cổng học trực tuyến 24/24
Học sinh sinh viên sử dụng Tài khoản đã được giáo viên cung cấp để đăng nhập tải các tài liệu lý thuyết và làm các bài tập kiểm tra theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn