Tin tức chung

Hướng dẫn đổi ngôn ngữ mặc định Tiếng Việt

Hướng dẫn đổi ngôn ngữ mặc định Tiếng Việt

Bởi Phạm Văn Hùng -
Number of replies: 0

Mặc định khi người dùng đăng nhập vào cfi-elearning.edu.vn, trang web sẽ dùng ngôn ngữ Anh, muuốn đối sang mặc định là tiếng Việt, thực hiện theo trình tự sau:

  1. Click chuột vào mủi tên bên cạnh tên người dùng đã đăng nhập, xuất hiện menu xổ xuống
  2. Trong menu xổ xuống chọn lệnh Preferences
  3. Tiếp tục chọn Preferred language (Ngôn ngữ ưa thích), chọn Vietnamese (vi), click nút Save để lưu lại (tất cả các lần đăng nhập sau ngôn ngữ mặc định sẽ là tiếng Việt)